Matte-intensiven har bytt namn!

Målet med det nya namnet är att det ska beskriva oss som organisation, hur vi tänker och vad vi står för.

Vi heter nu:

Därför byter vi namn till Allakando

Vi heter Allakando eftersom vi vet att alla kan mer än de tror. Vi vet att det är våra tidigare erfarenheter som avgör vår förmåga att lösa en uppgift och att det inte finns några omöjliga utmaningar. Det finns bara utmaningar som vi inte är tillräckligt förberedda inför.

Vi vet att det förvisso finns något som heter anlag och talang. Men vi vet också att det viktigaste inte är vilka anlag vi har, utan vilka anlag vi tror att vi har. De små skillnader som finns när vi föds är försumbara i förhållande till alla de erfarenheter vi skaffar oss genom åren.

Att hamna efter i ett ämne leder däremot många gånger till en felaktig självbild där man tillslutser sig själv som en person som aldrig har kunnat, och som därför aldrig kommer att kunna. Den negativa självbilden är svår att övervinna, mycket svårare än själva kunskapsglappet i sig.

Det är utmanande att komma ikapp. Kunskapsglappet är som störst i början och det innebär att vi under en tid måste kämpa mer än andra. Men så länge vi väljer att fortsätta kämpa kommer kunskapsglappet att minska vecka för vecka. Och ju närmare vi kommer målet, desto lättare och roligare blir det.

Upplever vi däremot första tidens ökade utmaningar som ett slutgiltigt bevis för att vi aldrig kommer att kunna, kommer vi istället aldrig att klara det.

Det viktigaste är inte vilka anlag vi har, utan vilka anlag vi tror att vi har. Vi vet att alla kan mer än de tror och genom att berätta och dela med oss av vår övertygelse, vill vi göra skillnad.

Det är därför vi heter Allakando.