Olika mattekurser

Matte-intensiven började med att ha sommarkuser inför hösterminen. Därefter började vi även att anordna intensivkurser och räeknstugor. Nedan kan du läsa om våra olika kurser.

Sommarkurser

Våra sommarkurser är under en vecka i slutet av sommarlovet. Kursen är 4 timmar per dag hela veckan. Under kursen går vi igenom nästa års mattekurs. Vi har sommarkurser inför årskurs 9, samt gymnasiekurserna matematik A till D. Att lära sig nästa års matte i förväg är ett väldigt är ett väldigt bra sätt att underlätta matematikundervisningen i skolan. Då man har sett alla moment tidigare blir skolundervisningen som repetition, och istället för att lära sig sakerna från början kan man istället fördjupa sina kunskaper och nå bättre resultat.

Intensivkurser

Vi har även intensivkurser inför de nationella proven. Under en intensivkurs går vi på två helgdagar igenom hela mattekursen. Kursen består både av genomgångar och individuell räkning. De flesta matematikkurser läses över ett helt år medan visa läses över ett halvår. När det är dags för nationella provet i slutet av kursen känner många elever att man har glömt de delarna man läste i början av kursen. Under intensivkursen repeterar vi alla delar av kursen, och presenterar även uppgifter som är typiska för de nationella proven.

Räknestuga under terminen

Räknestuga innebär en träff i veckan under största delen av terminen. Till räknestugan tar man med sig matteböckerna från skolan och får svar på alla frågor. Att få regelbunden mattehjälp en gång i veckan hjälper en att ligga i fas och inte hamna efter.